Dit document in PDF

Groene stroom geproduceerd door vereniging, aftrekken van eigen verbruik.

Beste overheid, zorg dat aandeel in gezamenlijke productie van het eigen verbruik wordt afgetrokken. Zo kan je samen zonnepanelen leggen bij een buur of een onderneming met een groot dak. Door afschaffing van stroomcertificaten is groene stroom produceren niet meer rendabel tenzij je de productie mag aftrekken van je verbruik. Vele mensen hebben geen geschikt dak of zijn huurder. Zij zouden een coŲperatie of feitelijke vereniging kunnen opzetten en een dak huren.

Geef uw mening over dit voorstel hier : http://www.stroomversnelling.vlaanderen/trek-aandeel-in-gezamenlijke-productie-van-individueel-verbruik-af

Wat kan de overheid doen ?

Een database met e-ID-webtoepassing maken, waarin coŲperaties/verenigingen kunnen registreren welke personen/bedrijven(rijksregisternummer,ondernemingsnummer) X,XXX % van de productie(EANnummer van productiepunt) bezitten.
De database bevat ook op welk verbruikspunt(EANnummer) de persoon/bedrijf(rijksregisternummer,ondernemingsnummer) X% van zijn productie-aandeel verbruikt. Uiteraard worden ook begindatum en einddatum opgenomen, want een persoon/bedrijf kan overlijden, verhuizen, bijkopen of verkopen. 

Databank voor investeren in groene stroom door cooperatie of vereniging en productieaftrek van eigen verbuik

Het beheer van de database

Veel data kunnen door de personen zelf in de database worden ingebracht met behulp van hun e-ID

Verhuizen naar een ander verbruikspunt kan het lid zelf in de database ingeven met zijn e-ID. In geval van bijkopen of verkopen, zijn er steeds minstens 2 partijen die hun elektronische handtekening moeten zetten. En is er dus controle door verkoper en aankoper.
In geval van overlijden moet de notaris optreden in naam van de overledene. 
In principe is het ook mogelijk dat een lid ingeeft voor hoeveel % van zijn aandeel in de productie, een verbruikspunt mag verminderd worden. Dit kan van belang zijn voor een onderneming met meerdere vestigingen of een persoon met een buitenverblijf. 
Op het productiepunt komt een slimme meter, die elke dag zijn productie doorgeeft aan de database. 

Bij ingebruikname van een productiepunt gaan de leden tezamen naar een EANDIS kantoor waar elkeen zijn aandeel krijgt toegekend. 
Ook bij een uitbreiding van de installatie kan een herschikking van de aandelen optreden en gaan de leden naar EANDIS kantoor waar de herschikking wordt doorgevoerd. 

Het maken van de elektriciteitsfactuur

De stroomleveranciers kijken bij het opstellen van de jaarlijkse eindfactuur(EANnummer verbruikspunt) in de database voor elk verbruikspunt dat bij hen klant is,welke productie ze mogen aftrekken voor welk percentage en ze rekenen ook pro rata het prosumenten tarief aan.  Want het prosumenten tarief is een heel eerlijk systeem.  Wie dat niet wenst te betalen kan zich laten afschakelen van het net, kan opteren voor een niet-terugdraaiende of een slimme meter.  Maar ook met het prosumenten tarief blijft investeren in groene stroom rendabel op voorwaarde dat je de productie mag aftrekken van het eigen verbruik.

Beperkingen

Het is niet van belang dat het productiepunt dicht bij de verbruikspunten van de eigenaars gelegen is. Op voorwaarde dat er voldoende verbruik is in de buurt van het productiepunt.  Gelukkig maar want anders zou dit problemen opleveren bij verhuizen of verkopen van het aandeel in de productie.
Het is dus wel van belang dat aan de distributienetbeheerder op voorhand om toestemming wordt gevraagd om op een bepaalde plek een productiepunt van een welbepaalde capaciteit op te starten.  De distributienetbeheerder kan dus zowel de toegestane capaciteit beperken alsook de gevraagde locatie weigeren.

Discussie Forum Stroomversnelling Vlaanderen

Discussieer mee op http://www.stroomversnelling.vlaanderen

 

Tegen 2050 kan alle Belgische stroom groen zijn

Deze stelling verscheen in persbericht zou blijken uit een studie van CE Delft

Ik denk dat alle groene stroom in BelgiŽ zelf produceren onmogelijk is.  Er zijn immers momenten zonder wind en zonder zon.  Bovendien kan je met thuisbatterijen geen dagen stroomtekort overbruggen.  Tijdens de zomermaanden zitten de thuisbatterijen(Tesla, Mercedes) na 3 zonnige dagen overvol want je verbruikt ook minder. En in de wintermaanden wanneer zonnepanelen slechts 1/3 opbrengen van tijdens de zomer en je ook meer verbruikt, krijg je de batterijen niet opgeladen.  Batterij systemen kunnen enkel bijdragen om piek en dal op te vangen gedurende 24 tot 48 uur. Maar niet om in de zomer op te slaan en dat in de winter te verbruiken. We hebben ook geen grote hoogteverschillen waarop we nog extra kunstmeren kunnen aanleggen om potentiŽle elektrische energie op te slaan zoals in Coo-Trois-Ponts.  Bovendien zijn er ook dagen waarop er geen wind en geen zon is.

We kunnen dit tijdelijk opvangen met extra hoogspanningsverbindingen met de buurlanden.  Maar naarmate onze afhankelijkheid van intermitterende bronnen (zon en wind) toeneemt doordat ze een groter aandeel in onze productie vormen.  Zal onze stroom van verder moeten komen dan van onze directe buren. 

Koop of produceer Groene Energie overal in Europa

Maak een pan-Europees HVDC netwerk of versterk internationale interconnectie, dit maakt (groene) elektriciteitsproductie in heel Europa beschikbaar voor heel Europa. Dan kan er geproduceerd worden waar wind en zon het meest aanwezig zijn en de investering dus het meest efficiŽnt.  Dit maakt Europa energie onafhankelijker en stroomfactuur voor onze bedrijven lager. In april 2009 schreef ik het Europese parlement aan.

http://www.stroomversnelling.vlaanderen/transporteer-overcapaciteit-via-hvdc

Wat is het super HVDC elektriciteits netwerkZo kan groene elektriciteit opgeslagen worden in stuwmeren overal in Europa zonder al teveel energieverlies (http://nl.wikipedia.org/wiki/NorNed-kabel). Zo kan een Vlaams energie-intensief bedrijf zijn eigen zonne-stroom produceren in zuid-spanje of zuid-ItaliŽ of zuid-Griekenland met een zeer hoog rendement. Of zijn eigen geothermiche-stroom produceren in landen waar geo-thermie dicht bij de oppervlakte zit. Of zijn eigen wind-stroom produceren in dunbevolkte winderige streken of zeeŽn in Europa. Neem een kijkje op http://www.friendsofthesupergrid.eu  Vlaamse bedrijven zouden hun CO2-emissiekost en elektriciteitsfactuur drastisch kunnen laten dalen. Europa nam reeds positieve principebeslissing in 2010 en 2014 http://www.supergrid-institute.com  , maar de uitvoering laat op zich wachten.
Intussen 

In plaats van onvoorwaardelijke Europese steun aan Zuid-Europese landen te geven kan man dat geld beter besteden aan investeringen in een performant hoogspanningsnet. Zo creŽer je werk en economische groei in landen met hoge schulden, hoge werkloosheid en negatieve groei. Zodra het HVDC netwerk vanuit het zuiden tot in Frankrijk of Oostenrijk reikt. Kunnen Noord-Europese bedrijven investeren in zuidelijke productie van hoog rendement zonne-elektriciteit(Thermische zonne-energie in combinatie met fotovoltaÔsche zonnestroom) geeft een meer constante energiebron. Zo ontstaat een win-win. De Noord-Europese bedrijven beschikken over goedkopere stroom. En de Zuid-Europese landen krijgen meer werk, meer investeringen, meer groei en dus ook meer belastinginkomsten. En zo hebben deze landen minder nutteloze Europese steun nodig. Hetzelfde hoogspanningsnet kan ook gebruikt voor andere duurzaam opgewekte elektriciteit.

Zo doorbreken we het monopolie van de goedkope kernenergie.

Transport over het huidige HVAC-netwerk geeft heel grote verliezen over afstanden van meer dan 1000 km. Wanneer Europa onze Europese energiebevoorrading ook wil beveiligen tegen superstorm, aardbeving, oorlog, terreur en overbelasting, kiest men best voor een ondergronds HVDC-supergeleiders(HTS)netwerk. Supergeleiders hebben een inherente beveiliging tegen overbelasting.  Bovendien nemen ze zeer weinig plaats in invergelijking met klasssieke bovengrondse hoogspanningslijnen.


HTS Kabelproducenten :

http://global-sei.com/super/cable_e/index.html

http://www.nexans.de/eservice/Germany-en/navigate_190800/Superconducting_materials_and_devices.html

http://www.amsc.com/